Algemeen Technologie

De definitie van het begrip zelfrijdende auto

googles-zelfrijdende-auto
Mark Boekraad
Geschreven door Mark Boekraad

Het begrip ‘zelfrijdende auto’ zal bij de meeste mensen het beeld oproepen van de selfdriving car van Google, een auto die – naar het zich laat aanzien – geheel zelfstandig van A naar B kan rijden. Echter, het begrip zelfrijdende auto heeft een bredere betekenis. Wat verstaan we onder een zelfrijdende auto, wat is de definitie van het begrip zelfrijdende auto? Is een zelfsturende auto hetzelfde als een zelfrijdende auto bijvoorbeeld? Als we naar wikipedia kijken, dan staat daar aangegeven dat een zelfsturende auto inderdaad hetzelfde is als een zelfrijdende auto. Maar klopt dat wel, wat is nu echt de definitie van het begrip zelfrijdende auto?

googles-zelfrijdende-auto

Uitleg betekenis van het begrip ‘zelfrijdende auto’

Onder de term zelfrijdende auto wordt verstaan:

” Elke auto (of vrachtwagen) die in ieder geval onder bepaalde omstandigheden zowel de longitudinale rijtaak (optrekken en afremmen) als de laterale rijtaak (sturen) zelfstandig kan uitvoeren zodat (onder bepaalde omstandigheden) hands-off (zonder gebruik handen)- feet-off (zonder gebruik voeten) rijden mogelijk wordt gemaakt.”

Het kan dus ook gaan om auto’s die slechts onder zeer specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld in file-verkeer) automatisch kunnen rijden. In dit soort gevallen zou men eigenlijk beter van gedeeltelijk of deels zelfrijdende auto’s kunnen spreken. Naast het begrip (deels) zelfrijdende auto worden in dit stuk ook veelvuldig de gelieerde termen Driver Assistance Systems (afgekort: DAS3 ) en intelligente voertuigsystemen gebruikt. Dit woordgebruik sluit aan bij de evolutionaire ontwikkeling die doorgaans op dit terrein wordt voorzien, waarbij diverse (deel)systemen zoals Advanced Cruise Control (ACC) en Lane Keeping Assistance gecombineerd en uitgebouwd worden. In eerste instantie worden delen van de rijtaak overgenomen, maar de bestuurder functioneert nog steeds als back-up van het systeem. Uiteindelijk gaan we toe naar een situatie waar we de rijtaak volledig uit handen kunnen geven, zo is de voorspelling.

5 niveaus van automatisering bij een zelfrijdende auto

Waar het de automatisering van de rijtaak betreft kunnen in dit transitieproces diverse niveaus van automatisering worden onderscheiden. In een recentelijk door de Society of Automotive Engineers (SAE) gemaakte indeling (zie onderstaande schema) worden 5 verschillende, oplopende niveaus van automatisering onderscheiden. Niveau 2 t/m 5 kunnen beschouwd worden als verschijningsvormen van de zelfrijdende auto.

De onderscheiden niveaus zijn de volgende:

  1. driver assistance;
  2.  partial automation:
  3. conditional automation;
  4. high automation;
  5. full automation.

niveaus van Driving Automation zelfrijdende auto definitie

bron tabel

Niveau 1 mate van zelfrijdendheid voertuig

Bij niveau 1 (driver assistance) is slechts sprake van automatisering van ofwel de longitudinale rijtaak (gasgeven en remmen) ofwel de laterale rijtaak (sturen). Een voorbeeld van dit niveau is Adaptive Cruise Control (ACC) die de longitudinale rijtaak overneemt van de bestuurder. De bestuurder stelt bij ACC niet alleen een voorkeursnelheid in (zoals bij Cruise Control) maar ook een gewenste volgtijd tot de voorligger. Het systeem laat het voertuig automatisch optrekken of afremmen afhankelijk van de afstand tot de voorligger. De bestuurder kan te allen tijde ingrijpen door zelf te remmen of gas te geven. Daarmee wordt het systeem automatisch gedeactiveerd.

Niveau 2 mate van zelfrijdendheid voertuig

Zoals gezegd kunnen niveau 2 t/m 5 beschouwd worden als verschijningsvormen van de (gedeeltelijk) zelfrijdende auto. Bij niveau 2 (partial automation) gaat het om systemen die onder bepaalde omstandigheden zowel de longitudinale als de laterale rijtaak uitvoeren. Van de bestuurder wordt echter nog steeds verwacht dat hij continu de weg- en verkeerscondities in de gaten houdt om eventuele tekortkomingen van het systeem op te vangen. Een voorbeeld van partial automation is ACC gecombineerd met een Lane Keeping Systeem dat bijvoorbeeld door middel van camera’s de wegbelijning detecteert. De bestuurder moet te allen tijde kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld als de wegmarkering gebrekkig is of ontbreekt.

Niveau 3 mate van zelfrijdendheid voertuig

Vanaf niveau 3 (conditional automation) wordt niet langer van de bestuurder verlangd dat hij continu de verkeerssituatie (en in relatie daarmee het correct functioneren van het systeem) in de gaten houdt en zonodig direct kan ingrijpen. Dit vormt het onderscheid tussen partial automation en hogere niveaus van automatisering. Dit automatiseringsniveau impliceert dat het systeem realiseert waar zijn beperkingen en grenzen van beperkingen liggen. De bestuurder wordt dan gevraagd de controle weer over te nemen waarbij hem voldoende reactietijd wordt gegund.

Niveau 4 mate van zelfrijdendheid voertuig

Bij niveau 4 (high automation) is het systeem in staat met situaties om te gaan waarbij de bestuurder niet adequaat reageert op een verzoek om de rijtaak weer over te nemen. Het systeem zet dan bijvoorbeeld het voertuig veilig aan de kant.

Niveau 5 mate van zelfrijdendheid voertuig

Bij niveau 5 (full automation) kan het systeem onder alle denkbare weg-of verkeerscondities adequaat functioneren (dit vormt het onderscheid tussen ‘high automation’ en ‘full automation’). Het voertuig kan dus in beginsel ook zonder menselijke bestuurder op pad. Dit is de zelfrijdende auto in zijn meest ver strekkende vorm.

Een belangrijk aanvullende categorisering die nog gemaakt kan worden en die niet in bovenstaande tabel tot uitdrukking komt, is die tussen systemen die door de bestuurder overruled kunnen worden (bijvoorbeeld door zelf het gas of rempedaal in te trappen of een stuurbeweging te maken) en systemen waar dat niet mogelijk is.

definitie begrip zelfrijdende auto stadia

bron artikel

Over de Auteur

Mark Boekraad

Mark Boekraad

Mijn naam is Mark en als autofanaat ben ik zeer geinteresseerd in de revolutie van de zelfrijdende auto. De zelfrijdende auto zal langzaam ingeburgerd gaan worden, maar dat zal zeker nog jaren duren. Ik lees nu al veel over dit onderwerp op binnen- en buitenlandse media. En zal dat de komende jaren blijven doen. Als je nog tips hebt of links naar interessante sites, dan hoor ik dat graag! Want samen kunnen we iedereen laten genieten van de opkomst van de zelfrijdende auto.

WIL JE NET ALS DUIZENDEN ANDEREN OOK NIETS MISSEN?

Wil je ook niets missen van alle ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto's? No worries, we mailen je alleen als er echt interessant nieuws is. En uitschrijven is in 1 klik gedaan.
Naam
Emailadres
Secure and Spam free...