Algemeen

Gemeente Drimmelen investeert in zelfrijdende buurtbus

Wepods_zelfrijdende-bus-drimmelen
Mark Boekraad
Geschreven door Mark Boekraad

Onlangs heeft een aantal lokale politieke partijen in de gemeente Drimmelen een motie ingediend voor een proef met een zelfrijdend busje. Men signaleert dat mobiliteit van inwoners in hun regio een steeds groter probleem wordt. Meer mensen zijn aangewezen op vrijwilligers, denk aan senioren en minder validen. Door nu te investeren in een proef met een zelfrijdende shuttle hoopt men ervaring op te doen wat betreft nieuwe technieken en systemen. Om op een nieuwe manier het mobiliteitsvraagstuk van de inwoners op te lossen.

Een bus zonder chauffeur is dé oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk”, zegt initiatiefnemer Tim Simons van de VVD-fractie

De motie is opgesteld samen met The Future Mobility Network waar ook deze site deel van uit maakt.

 

proef gemeente drimmelen zelfrijdende busjes

Motie – Mobiliteit van de toekomst begint nu

Motie, vreemd aan de orde van de dag, in de gemeenteraad van Drimmelen, namens VVD, Groen Drimmelen (VP/D66), PvdA, CDA, Gemeente Belangen en CAB, tijdens gemeenteraadsvergadering van 11 mei 2017.

Inleiding

Wie in de toekomst de mobiliteit van al onze inwoners wil waarborgen, moet nu actie ondernemen. Zo voorkom je dat mensen straks buiten de boot vallen en niet meer mee kunnen doen in Drimmelen. Dat kan voorkomen worden door nu te investeren.

Er wordt in Nederland al her en der geëxperimenteerd met mobiliteitsvraagstukken. Denk daarbij aan zelfrijdende auto’s of busjes die zonder (bij)sturing van een chauffeur zelfstandig een route kunnen afleggen. De techniek is inmiddels al redelijk ver gevorderd, maar om de techniek echt succesvol te maken zijn er veel proeven nodig. Bij voorkeur zijn dat ook proeven met de doelgroep: mensen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer om zich nog door de gemeente of daarbuiten te bewegen. Mensen ook die geen eigen auto of vervoer hebben of geen rijbewijs meer hebben. Vaak oudere mensen.

Deze doelgroep groeit steeds harder en zeker in krimpgebieden zoals Drimmelen. Er worden buslijnen wegbezuinigd en er wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn stuk voor stuk kanjers, maar ook zij hebben er een sociaal leven naast en rijden bijvoorbeeld minder graag in het weekend of na 19:00 ’s avonds. Zo sluipt er langzaam maar zeer zeker “vervoersarmoede” in onze gemeente. Heel begrijpelijk. Een zelfrijdend busje heeft deze belemmering niet en zou dus op termijn als het aantal vrijwilligers verder afneemt, zoals ook het Platfrom Sociale Zekerheid betoogt, een vervanging of aanvulling kunnen zijn.

Bussen worden wegbezuinigd. Het Platform Sociale Zekerheid verwacht dat het aantal vrijwilligers die zo’n bus draaiende houden ook af gaat nemen. Nu al rijden er na 19.00 uur of in het weekend geen buurtbussen meer. Mensen zonder eigen vervoer vallen buiten de boot. Dat zijn vaak oudere mensen. Wij willen dat ze mee blijven doen.

test-zelfrijdende-bus-busbaan

bron foto

Het grootste probleem is dat mensen het (bij aanvang) eng vinden om in een busje te stappen zonder chauffeur. Dat is jammer want het is dé oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk waar ook wij in Drimmelen al mee te maken hebben. Hoe goed zou het dus kunnen zijn als we, nu we de vrijwilligers nog wél hebben, kunnen experimenteren met deze busjes waarbij we de vrijwilligers zouden kunnen vragen een gastheer/gastvrouw rol te laten vervullen om mensen te helpen om de stap te zetten. Net als bij de introductie van de lift. Daar stond eerst ook een liftboy, mensen waren bang zich over te geven aan de techniek van de lift. Nu is dat normaal, de liftboy is verdwenen, de lift is veilig genoeg.

Op Europees niveau is hier ook veel aandacht voor. Zij stellen daarom vanaf 2018 geld beschikbaar om te kijken wat de sociale en ethische aspecten achter deze technologische vooruitgang zijn.

Overwegende dat:

 • We als Drimmelen een samenleving willen waarin iedereen mee kan blijven doen en dit hebben verankerd in het beleidsstuk ‘Samen aan zet – Met elkaar bouwen aan een inclusieve gemeente Drimmelen’.
 • We als Drimmelen te kampen hebben met vergrijzing en daarbij horende mobiliteitsvraagstukken.
 • We daarom als Gemeente Drimmelen de kans hebben samen met onze gemeenschap en de wetenschap een oplossing te bieden voor de uitdagingen van nu en de problemen van later.
 • Nu investeren, straks oogsten betekent.
 • Onze minister van Milieu en Infrastructuur graag een koplopers rol wil vervullen op het dossier van automatisch rijden en de initiatieven op verschillende manieren wil helpen mogelijk te maken.
 • Onze buurtregio Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) op dit moment vanuit het programma ‘Nexteconomy’ verschillende projecten in de regio mogelijk aan het maken is en we aan kunnen sluiten bij de daar opgedane kennis en kunde (Fieldlab Automatisch vervoer op de last mile).
 • Onderdeel van het fieldlab AVLM het researchlab automatisch rijden van de TU Delft is en we gebruik kunnen maken van de technische kennis om onze proef mogelijk te maken.
 • Dat VNG KING deze ontwikkeling en de kansen signaleert (iBestuur masterclass)
 • Dat de Europese Unie ook in 2018 gelden beschikbaar zal stellen om grote schaal testen met dit soort systemen mogelijk te maken. Bij het slim koppelen van initiatieven kunnen wij aanspraak maken op deze gelden.
 • Testen elders in Nederland hebben uitgewezen dat de kosten van dit soort proeven niet extreem hoog hoeven te zijn. Voor in totaal 10.000 euro per maand (5.000 euro huur en 5.000 euro inregelen) kan er een systeem ingezet worden in een test omgeving. Afhankelijk van de omgeving moeten hier eventueel extra maatregelen genomen worden in de weginrichting. Voor een complete proef gedurende een half jaar moet gedacht worden aan een incidentele investering van 100.000 euro.

De kosten voor dit soort proeven zijn ‘niet extreem hoog’, aldus de VVD’er. ,,Mogelijk moet je nog wel extra maatregelen nemen voor de weginrichting, maar voor een complete proef is een investering van 100.000 euro voldoende. Die kunnen we via subsidie terugkrijgen.

besluit het college op te dragen:

 • Op korte termijn een afspraak te maken met de Kwartiermaker vanuit de Metropool Regio Rotterdam Den Haag en coördinator autonoom rijdende auto’s van de TU Delft om zo tot een gezamenlijk actieplan te komen. Onderdeel van dit actieplan is het zoeken naar een geschikte route waarbij ook de Rijks Dienst Wegverkeer (RDW) betrokken wordt.
 • Een bestuurlijk ambtelijke stuurgroep en werkgroep samen te stellen t.b.v. opstellen en uitvoering van het actieplan.
 • Het geld dat nodig is om de proef uit te voeren voor te financieren waarbij goed gekeken wordt naar de subsidiemogelijkheden zoals de Provincie Brabant en de Europese Unie nu beschikbaar stellen.
 • Een raadsstuk voor te bereiden waarin de consequenties (onder andere lokale verordening ruimte) staan opgesomd voor andere weggebruikers en hoe hun veiligheid gedurende de proef gewaarborgd wordt.

Dit alles zo duurzaam mogelijk proberen te regelen in de uitvoering waaronder het busje zelf.

Hulp nodig bij indienen van een motie of het opzetten van een proef in jouw gemeente?

Ben je in jouw gemeente verantwoordelijk voor mobiliteit of vervoer en overweegt u ook om een proef met zelfrijdend vervoer te doen of te initieren? Neem gerust contact op met ons, we helpen je graag in contact te komen met de juiste personen.

Over de Auteur

Mark Boekraad

Mark Boekraad

Mijn naam is Mark en als autofanaat ben ik zeer geinteresseerd in de revolutie van de zelfrijdende auto. De zelfrijdende auto zal langzaam ingeburgerd gaan worden, maar dat zal zeker nog jaren duren. Ik lees nu al veel over dit onderwerp op binnen- en buitenlandse media. En zal dat de komende jaren blijven doen. Als je nog tips hebt of links naar interessante sites, dan hoor ik dat graag! Want samen kunnen we iedereen laten genieten van de opkomst van de zelfrijdende auto.

WIL JE NET ALS DUIZENDEN ANDEREN OOK NIETS MISSEN?

Wil je ook niets missen van alle ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto's? No worries, we mailen je alleen als er echt interessant nieuws is. En uitschrijven is in 1 klik gedaan.
Naam
Emailadres
Secure and Spam free...