Algemeen Kenniscentrum

Impact zelfrijdende auto op onze steden

zelfrijdende stad impact duurzaam
Mark Boekraad
Geschreven door Mark Boekraad

De zelfrijdende auto gaat op vele vlakken een gigantische impact hebben op onze samenleving en economie. Zo ook op de toekomst en inrichting van onze steden en stedelijke gebieden. Except publiceerde onlangs het onderzoek: zelfrijdende stad. Dit onderzoek is ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met inbreng van vele stakeholders uit gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen.Het onderzoek ‘De zelfrijdende stad’ gaat in op de manier waarop. Wat is eigenlijk precies die zelfrijdende auto of taxi, wie gaat er gebruik van maken, en wat is het effect ervan op straten, snelwegen, het openbaar vervoernetwerk en op ons, de mensen? Ik sprak projectleider Bart Stoffels onlangs over dit rapport. Zeker de moeite waard om te lezen.

 

zelfrijdende stad impact duurzaam

De zelfrijdende auto komt er echt aan

Alle grote auto-industrieën zijn bezig met het testen van zelfrijdende auto’s en start-ups verschijnen op de markt met prototypes. Uber en Google investeren in pilotprojecten terwijl Europese ministers zich buigen over aangepaste wetgeving. Maar wat heeft de samenleving aan deze ontwikkeling? Waar vragen de mensen om? En kan deze vorm van vervoer een bijdrage leveren aan de verduurzaming van steden?

Het onderzoek laat aan de hand van data- en trendanalyses zien dat het aantal beproefde systemen nu nog beperkt is, maar dat vele indicatoren erop wijzen dat een doorbraak dichtbij is. Die ontwikkeling is zowel ingezet langs het pad van goederenvervoer, van de particuliere auto en vanuit het openbaar vervoer. De grootste voordelen van zelfrijdend vervoer zijn de hoge verkeersveiligheid en de mogelijkheid om verkeer in efficiëntere banen te leiden. Omdat alle autonome (shuttle)bus voertuigen die nu op de markt komen ook nog eens elektrisch zijn aangedreven, is ook ‘zero emissie vervoer’ onlosmakelijk verbonden aan het perspectief.

Mobility as a Service

Een van de grootste effecten van autonoom vervoer is naar verwachting dat de traditionele kloof tussen autoverkeer en openbaar vervoer gaat verdwijnen. In eerste instantie door de komst van zelfrijdende ‘last mile’-oplossingen op locaties waar de autoriteiten ontheffingen verlenen voor het rijden in een afgebakend netwerk. Uiteindelijk wordt taxi-achtig vervoer zonder chauffeur zo goedkoop dat het overal gangbaar wordt en bestaande, zeker de onrendabele bus- en tramlijnen gaat vervangen. In samenhang met de opkomst van de deelauto en deelfiets wordt vervoer via de smartphone van deur tot deur steeds makkelijker als een dienst te bestellen: Mobility as a Service. Deze en andere trends zijn in het onderzoek bij elkaar gebracht in het Research Book Self-driving City.

zelfrijdende-auto-snelweg-file-melding-stad

Visie op de Zelfrijdende Stad

De belofte van toegankelijk, veilig, schoon, comfortabel en hoogfrequent vervoer is groot. Toch zijn er ook vraagtekens te plaatsen bij de ontwikkeling. Iedere succesvolle verandering in vervoersystemen leidt tot nieuwe groei van mobiliteit. Waar dat op snelwegen door het vormen van digitaal geleide pelotons van voertuigen op smallere rijbanen uiteindelijk tot efficiënte vervoersstromen kan leiden, ligt dat anders in de stad waar ruimte schaars is en verkeer veel gemengder. Een andere vraag is de zorg over privacy en cybersecurity die mensen in toenemende mate bezig houdt. Willen en durven we straks al onze bewegingen over te leveren aan een vloot algoritmisch gestuurde robots? De Visie Zelfrijdende Stad geeft inzicht in de wijze waarop verschillende stakeholders positieve effecten van de zelfrijdende auto kunnen versterken en negatieve effecten kunnen onderzoeken en ondervangen.

 

Over de Auteur

Mark Boekraad

Mark Boekraad

Mijn naam is Mark en als autofanaat ben ik zeer geinteresseerd in de revolutie van de zelfrijdende auto. De zelfrijdende auto zal langzaam ingeburgerd gaan worden, maar dat zal zeker nog jaren duren. Ik lees nu al veel over dit onderwerp op binnen- en buitenlandse media. En zal dat de komende jaren blijven doen. Als je nog tips hebt of links naar interessante sites, dan hoor ik dat graag! Want samen kunnen we iedereen laten genieten van de opkomst van de zelfrijdende auto.

WIL JE NET ALS DUIZENDEN ANDEREN OOK NIETS MISSEN?

Wil je ook niets missen van alle ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto's? No worries, we mailen je alleen als er echt interessant nieuws is. En uitschrijven is in 1 klik gedaan.
Naam
Emailadres
Secure and Spam free...