Algemeen Verzekeringen

Overleeft de verzekeringsbranche de botsing met de zelfrijdende auto?

Botst de zelfrijdende auto met de verekeringsbranche?
Mark Boekraad
Geschreven door Mark Boekraad

Laatst las ik dit artikel in Forbes  over hoe de autoverzekeringswereld ontwricht zal worden door de zelfrijdende auto. Voor het gemak heb ik dit artikel voor jullie vertaald. Het betreft deel 6 van een 7-delige serie over zelfrijdende auto’s in Forbes magazine geschreven door Chunka Mui.

Zelfrijdende auto en het doemscenario voor de verzekeringsbranche

Vóór de afsluiting van deze serie over zelfrijdende auto’s neem ik een omweg en verdiepen we ons in dit artikel in de potentiële impact van de auto’s op de markt van autoverzekeringen. Hoewel ik de problemen al eerder aangeduid heb, zijn deze groter en dreigender dan de meeste mensen zich realiseren en ze verdienen meer aandacht.

Het doemscenario is duidelijk voor ongeveer $ 200 miljard in persoonlijke en commerciële autoverzekeringpremies elk jaar in de Verenigde Staten. Verzekeringspremies hangen af van de frequentie en de ernst van ongelukken. In een wereld vol zelfrijdende auto’s, waarin het aantal ongelukken aanzienlijk vermindert, zullen de meeste van deze premies verdwijnen. Natuurlijk zullen nog enkele autoverzekeringen nodig zijn, maar de markt zou zich met 75% of meer kunnen verminderen. Verzekeraars maken hun winsten uit de inkomsten van de premies, het dalen van de premies is een ondergang voor veel verzekeraars.

Op basis van talrijke gesprekken is het echter duidelijk dat de leidinggevenden in de verzekeringsbranche meestal gewoon hun ogen rollen wanneer hen gevraagd wordt om de gevolgen van zelfrijdende auto’s te overwegen. Hoewel de zelfrijdende auto’s mogelijk zijn zal het volgens de conventionele wijsheid nog tientallen jaren duren voordat ze relevant zijn. Daarom is er weinig behoefte om zich nu zorgen te maken.

Zelfrijdende auto botsing

Zelfrijdende auto en de botsing met de verzekeringsbranche

Hoe kijkt de verzekeringsbranche naar zelfrijdende auto’s?

De verzekeraars zien het op deze manier: Begin met de veronderstelling dat het nog jaren duren zal voordat de technologie vorderen zal. Voeg nog een aantal jaren toe voor het regelen van complexe regelgevingen, zoals vergunningen en aansprakelijkheidskwesties. Voeg meer jaren toe voor het winnen van het vertrouwen van de consument. En voeg vervolgens gezien de lange levensduur van auto`s nog een decennium of meer toe voordat de zelfrijdende auto’s een aanzienlijk percentage van de auto’s op de weg zullen innemen.

Bovendien bestaat het argument dat hoewel de frequentie van de ongelukken dalen zal, de ernst van deze toenemen zullen – in acht nemend de kosten voor het repareren van auto`s met camera’s, sensoren, radars, enz. En vergeet niet dat hoewel je zelf misschien niet tegen iemand opbotsen zal, iemand anders misschien wel tegen jou opbotsen zal. Het zal dus tientallen jaren duren voordat iemand zich het opgeven van de autoverzekering zou kunnen voorstellen.

Minder ongelukken zal minder claimen betekenen en dus meer winst, totdat voldoende actuariële gegevens bewezen dat de technologie van zelfrijdende auto`s de sparingen vrijlaten en premies laten dalen.

De heersende houding van velen is waarschijnlijk als die van Glenn Renwick, CEO van Progressive Insurance, welke hij uitdrukte tijdens het winstgesprek van Progressieve in februari 2013: De technologie voor het creëren van een zelfrijdende auto bestaat al een tijdje. Nu zien we ze; nu wordt er een heleboel over ze gepraat. Het echte probleem is hoe ze in staat zijn om deel uit te maken van de voertuigen op de Amerikaanse wegen, en dat is waarschijnlijk iets dat voor geruime tijd niemand wakker hoeft te laten liggen.

Wordt dit weer een Billion Dollar Lesson?

In feite is het wel de tijd voor leidinggevenden van verzekeraars om zich en beetje zorgen te maken over de zelfrijdende auto`s.

Om èèn of andere reden hebben zwarte dagen de gewoonte onverwachts te komen. Zoals Paul Carroll en ik gedocumenteerd hebben in “Billion-Dollar Lessons,” kwam Kodak in de jaren 1980 door middel van een zeer geavanceerd marktonderzoek tot de conclusie dat de digitale fotografie voor een decennium of lager geen bedreiging voor haar vormen zou. Ze had gelijk, maar helaas deed ze weinig om zich voor te bereiden op de onvermijdelijke verstoringen. Wanneer ze uiteindelijk probeerde te mobiliseren waren de voordelen die ze ooit gehad had van weinig relevantie. Een reeks van CEO’s kon het faillissement van Kodak niet tegenhouden.

Een tastbaarder gevaar is dat het programma van zelfrijdende auto`s van Google een technologische race in de hele auto-industrie begonnen is. Hoewel leidinggevenden in de auto-industrie en raden van bestuur eerder niet gericht waren op deze overgang geven ze er nu wel aandacht aan. De meeste autofabrikanten werken hard om hun premium-modellen uit te laten blinken door middel van inteligente driver-assist functies, zoals slimme cruise control, precrash-systemen en crash controle. Deze inspanningen zullen het vertrouwen van de consument in de technologie van de zelfrijdende auto`s vermeerderen en de verspreiding van de technologie in alle automodellen doen versnellen.

Bijvoorbeeld Volvo, een automaker die bekend staat voor haar veiligheid, maar relatief klein is in termen van wereldwijde verkoop, voorspelt dat zij in staat zijn om in 2020 ongelukken totaal te voorkomen voor iedereen die in één van haar auto`s rijdt.

Als kleine Volvo kan streven naar dit gedurfde doel, waar is Big Auto dan wel tot in staat?

Oké, zoals ik al besproken heb in deel 5 van deze serie zal deze stapsgewijze aanpak de autofabrikanten niet redden van hun uiteindelijke door de zelfrijdende auto`s veroorzaakte dag des oordeels voor hun bedrijven– deze aanpak zal de verstoring voor de autoverzekeraars juist bespoedigen.

Volgens Guy Fraker, een voormalig directeur van bedrijfsinnovatie bij State Farm Insurance en nu een executive bij AutonomouStuff, gebeuren de meeste ongelukken in het drukke verkeer. De ongelukken op hun beurt leiden tot meer file en meer ongelukken. Fracker stelt dat zelfs een toename van 25% van het gebruik van technologie van zelfrijdende auto`s, zoals slimme cruise control en crash controle de files en het aantal met files gerelateerde ongelukken op significante wijze zal verminderen.

Zelfrijdende auto in botsing met de verzekeringsbranche

Zelfrijdende auto in botsing met de verzekeringsbranche (bron: learnbonds)

De toekomst van zelfrijdende auto’s is dichtbij voor de verzekeringsbranche

De analyse van Fraker komt overeen met de verwachting welke een grote verzekeraar met mij gedeeld heeft. Deze voorspelling schatte dat een toename van 20% van het gebruik van driver-assist-technologie zou kunnen leiden tot veel minder ongelukken en vermindering van de premies. Met andere woorden, verzekeraars zullen de effecten van de driverless technologie voelen ver voordat de volledig zelfrijdende auto werkelijkheid zullen worden.

Omdat premies geen actuariële gegevens bevatten zullen verzekeraars strategische keuzes moeten maken. Sommige verzekeraars zullen de instelling van prijsverlagingen vertragen en een grotere winst hebben op korte termijn. Anderen die meer gericht zijn op de overgang zullen de daling van de premies gebruiken voor een agressieve prijsstelling om de beste klanten te stelen en marktaandeel te winnen. De industrie zal in de komende jaren moeten beginnen met het maken van deze strategische beslissingen.

Fred Cripe, een voormalig hoofd van product operations bij Allstate Insurance en nu een industrie adviseur, is optimistisch over de vooruitzichten voor verzekeraars op de korte termijn. Cripe gelooft dat de adoptie sneller zal gaan dan de meeste leidinggevenden in de branche verwachten, maar dat deze chaotischer zal zijn dan voorspeld door voorstanders van de driverless technologie. Hij redeneert dat de menselijke bestuurders op de korte termijn onberekenbaarder zullen worden zodra ze zich aanpassen aan de technologie en zo de ongelukken zullen toenemen.

Technologie om ongelukken te vermijden met zelfrijdende auto's

Technologie om ongelukken te vermijden met zelfrijdende auto’s (bron: adrianlux)

Wie ziet juist mogelijkheden in deze ontwrichting?

Cripe stemt er echter wel mee in dat op de lange termijn, “autoverzekeringen verdwijnen zullen.” Hij zegt verder dat de verzekeringssector zich moet voorbereiden om de nadelen te bestrijden. Verzekeraars met premies op de technologieën van zelfrijdende auto`s zullen in de verleiding komen om te hoge prijzen vast te stellen of om gewoon het dekken van de zelfrijdende auto technologie te weigeren. Het gevaar van deze aanpak is dat deze een opening voor iemand anders geeft tot innovatie en het creëren van de juiste verzekeringsproducten en business modellen voor de opkomende wereld waarin de zelfrijdende auto’s heel belangrijk zijn. Cripe stelt dat “in plaats van het proberen verliezen te voorkomen,” verzekeraars zich moeten richten op productinnovatie om “de verliezen te controleren.”

Zoals ik al eerder schreef zou Google haar financiën kunnen gebruiken om goedkope verzekeringen aan te bieden, goedkeuring te bespoedigen en marktaandeel te winnen. Autofabrikanten zouden de onvermijdelijke verhoging van hun productaansprakelijkheid kunnen omarmen en verzekeringen aan hun voertuigen kunnen bundelen- in plaats van dat hun concurrenten de winst stelen.

Fraker voorspelt dat “autofabrikanten een groot deel van de toekomstige verzekeringsmarkt kunnen grijpen door simpelweg hun garanties te verlengen.”

De Big Venture start-ups kunnen de opkomst van de auto`s en zo de behoefte aan persoonlijke verzekeringen aanzienlijke verlagen. Of in de klassieke dilemma mode van de innovatie zouden start-ups zoals MetroMile misschien wat stukjes van de markt kunnen winnen door zich voor te bereiden en te profiteren van de verwarring.

Wat de concurrentie ook doen zal, de traditionele industrie zal in belang afnemen. Al tientallen jaren hebben verzekeraars veel geïnvesteerd in hun mogelijkheden om het individuele risico en de prijs dienovereenkomstig te beoordelen.

Een CEO van een grote verzekeraar vertelde me, “Verzekeraars met betere informatie nemen slimmere beslissingen en winnen van diegenen met minder informatie; dat is de aard van deze handel.”

Maar de technologie van zelfrijdende auto`s zal menselijke fouten minder in acht nemen en deze minder belangrijk maken. De basis van de concurrentie zal zich verschuiven naar andere aspecten van het bedrijf, zoals klantrelaties, claims verwerking, expense management en distributie.

De verschuiving zal openingen creëren voor nieuwe concurrenten zoals CoverHound, een goed gefinancierde startup uit San Francisco welke een multiple-carrier motor gebouwd heeft. Basil Enan, CEO van Coverhound, is van mening dat de autoverzekering nog veel meer zullen gaan lijken op de verzekeringen van huiseigenaars, waar de claims zeldzaam maar zeer hoog zijn. Volgens Basil zullen de auto premies dalen evenals de claims en andere operationele kosten, waardoor de verzekeringen voor de overlevenden een meer winstgevende zaak zal worden. Hij is van plan om de verzekering relatie van degenen die de technologie van zelfrijdende auto`s aannemen te beheren door hen te helpen bij het uitzoeken van de juiste polissen.

Wie gaat de botsing met de zelfrijdende auto overleven?

Een doemscenario voor een bedrijfstak van de huidige sector betekent niet per se de dag des oordeels voor gevestigde exploitanten. Fuji overleefde de overgang naar digitale fotografie, hoewel Kodak failliet ging. Target gedijt hoewel Sears en JCPenny, haar collega’s uit de Halcyon jaren van warenhuizen, zich vastklampen aan de levensvatbaarheid. Of de toonaangevende verzekeraars van vandaag de botsing met de zelfrijdende auto’s zullen overleven, en misschien zelfs voorspoed zullen hebben, zal afhangen van hoe ze om zullen gaan met de overgang naar een onvermijdelijke ontwrichtende toekomst. Er bestaan zeker veel gevaar. Maar ook enorme mogelijkheden.

De marktleiders van vandaag beschikken over de nodige expertise om opnieuw te visualiseren hoe verzekeringen eruit kunnen zien in de wereld van zelfrijdende auto’s. Ze hebben de vertrouwde merken, sterke klantrelaties en operationele capaciteiten om de overgang naar technologieën die beloven tienduizenden levens te redden, honderdduizenden gewonden en jaarlijks honderden miljarden verloren dollars in ongelukken te vereenvoudigen en zelf te versnellen. Dat is geen slechte plek om te beginnen met het creëren van de toekomst.

bron artikel

Hoe zit het de Nederlandse verzekeraars? Zijn die klaar voor de zelfrijdende auto?

Grote vraag is natuurlijk of de Nederlandse verzekeraars al klaar zijn voor de komst van de zelfrijdende auto. Er zijn een aantal vergelijkingssites om een autoverzekering te vergelijken. Wat je ziet is dat de meeste verzekeraars al wel een specifieke autoverzekering hebben voor elektrische auto’s. Zo is de Centraal Beheer Autoverzekering ook geschikt voor elektrische auto’s, heeft Tesla een eigen autoverzekering en verzekert Achmea bijvoorbeeld de elektrische deelauto’s van start-up Amber. Het grote verschil tussen nu en straks als de zelfrijdende auto ingeburgerd is, is dat de premies worden bepaald op basis van real-time data in plaats van historische data. De meeste verzekeraars zitten dus niet stil en proberen waar mogelijk ervaring op te doen met modellen als carsharing en autonome auto’s.

Over de Auteur

Mark Boekraad

Mark Boekraad

Mijn naam is Mark en als autofanaat ben ik zeer geinteresseerd in de revolutie van de zelfrijdende auto. De zelfrijdende auto zal langzaam ingeburgerd gaan worden, maar dat zal zeker nog jaren duren. Ik lees nu al veel over dit onderwerp op binnen- en buitenlandse media. En zal dat de komende jaren blijven doen. Als je nog tips hebt of links naar interessante sites, dan hoor ik dat graag! Want samen kunnen we iedereen laten genieten van de opkomst van de zelfrijdende auto.

WIL JE NET ALS DUIZENDEN ANDEREN OOK NIETS MISSEN?

Wil je ook niets missen van alle ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto's? No worries, we mailen je alleen als er echt interessant nieuws is. En uitschrijven is in 1 klik gedaan.
Naam
Emailadres
Secure and Spam free...