Algemeen

Verslag Themadag zelfrijdende auto

tesla zelfrijdende auto netwerkbijeenkomst
Mark Boekraad
Geschreven door Mark Boekraad

Onlangs werd ik door de Kees Tadema, secretaris van het themanetwerk Duurzaamheid van de Christen Unie,  gewezen op het feit dat er een interessante bijeenkomst heeft plaatsgevonden over het thema zelfrijdende auto’s. De bijeenkomst bestond uit drie onderdelen:

  • Een presentatie over het aansprakelijkheidsvraagstuk,
  • een bezoek aan de assemblagefabriek van Tesla en
  • een artikel vanuit het Netwerk met gedachten over de gevolgen van een geheel zelfstandig rijdende auto.

Waarbij met name de concrete vragen aan de politiek aansluiten bij de doelstelling van deze site. Consumenten en burgers meer bewust maken van het feit dat de (snelle) komst van autonome auto’s nu al impact heeft op de keuzes die we vandaag de dag maken.

Het verslag van de Themadag ChristenUnie over zelfrijdende auto

Op 29 mei 2017 heeft het Thema Netwerk Duurzaamheid van de ChristenUnie activiteiten georganiseerd om meer te weten te komen over de zelfrijdende auto. Volksvertegenwoordigers van Gemeenteraden tot Tweede Kamer, aangevuld met leden van het Netwerk hebben zich laten informeren over dit onderwerp.

Wettelijk aansprakelijkheidsvraagstuk robotica en zelfrijdende auto’s

Dr E.F.D. Engelhard, universitair hoofddocente bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law, Universiteit Utrecht en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft ons een stuk wijzer gemaakt over aansprakelijkheidsrecht.

De centrale vraag is: hoe moet je omgaan met schade die de auto of andere robotica zelf veroorzaakt zonder dat je daar als bestuurder of eigenaar iets aan kunt doen?

Botst de zelfrijdende auto met de verekeringsbranche?

Botst de zelfrijdende auto met de verekeringsbranche?

Daarbij is ook gekeken naar andere Europese landen. Hieruit kwam naar voren dat Europese harmonisatie in deze gewenst is en dat de Engelsen het verst gevorderd zijn. In Engeland ligt momenteel een wetsvoorstel dat een directe betalingsplicht legt op de WA-motorrijtuigenverzekeraar om schade veroorzaakt door volledig autonome voertuigen (AV’s) te vergoeden. Bijzonder hieraan is dat, anders dan in Nederland, ook de schade van de gebruiker (‘bestuurder’) automatisch moet worden vergoed. In Nederland dragen bestuurders van motorrijtuigen hun letselschade zelf, tenzij ze kunnen aantonen dat een ander schuld had. Het Engelse wetsvoorstel beoogt gebruikers dus veel verdergaand te beschermen.

Bezoek assemblagefabriek Tesla in Tilburg

Elon Musk, de baas van Tesla, zegt dat over 2 jaar de technologie van Tesla zover is dat een auto maar 1 keer in de 100 of 1000 mensenlevens crasht. Dat is waarschijnlijk voldoende om de auto zelfstandig te laten rijden. Er zijn diverse mensen gevraagd over wat hun verwachting is over de tijdsspanne van volledig zelfstandig rijden van auto’s? De meesten komen niet in de buurt van die van Musk. De toekomst zal het leren wie er gelijk heeft.

In de presentatie door Tesla kwamen diverse zaken aan de orde zoals: Hoe de auto in elkaar wordt gezet, de techniek die in de auto zit, het minimaal aanwezig zijn van  bewegende onderdelen ten opzichte van de benzine auto, de accu, de oplaadpunten, de ontwikkeling van Tesla vrachtauto’s, het opwekken van energie etc. Ondergetekende viel het wel op dat Tesla zich richt op het maken van auto’s voor de verkoop, logisch natuurlijk. Wat nodig is voor het massaal delen van de auto zoals software en apps moet nog worden ontwikkeld.

Het bezoek aan de assemblagefabriek was indrukwekkend en het rijden in een Tesla die gedeeltelijk zelfrijdend is, is net zoals de gastvrijheid, indrukwekkend.

tesla zelfrijdende auto netwerkbijeenkomst

Artikel over de keuzes die de Overheid moet maken bij robotisering van de maatschappij

Ondergetekende heeft enkele gedachten op papier gezet over de gevolgen van een volledig zelfstandig rijdende auto zonder chauffeur. Hierbij wordt niet ingegaan op alle mitsen en maren, deze vertroebelen de discussie. Enige scepsis van de burger is er gelukkig, anders zouden de zelfrijdende auto’s niet aan te slepen zijn.

Aandachtspunten die voor de Overheid en de Politiek van belang zijn:

  • Een wijziging in de aansprakelijkheidswetging is gewenst.
  • In elk contract dat de Overheid sluit dat te maken heeft met vervoer zou het netjes zijn als de Overheid de ondernemer waarschuwt dat de komst van de zelfrijdende auto niet kan leiden tot reclames richting de Overheid en gewoon ondernemersrisico is. Denk daarbij aan taxivergunningen, concessieverlening Openbaar Vervoer, etc.
  • De Visie op de Ruimtelijke Ordening is niet compleet als er met dit nieuwe fenomeen geen rekening wordt gehouden. Het bouwen van parkeergarages, verzamelplekken om over te stappen in een andere auto om zo gezamenlijk verder te rijden zijn zo maar wat discussiepunten.
  • Wat is de toekomst van het streekvervoer en het vervoer later op de avond met de trein? Moet de Overheid zich bemoeien met de ontwikkeling van de app zodat de trein verplicht als alternatief wordt meegenomen? Wat is de toekomst van het spoor?
  • Wat gaan de banken nu doen met het financieren van ondernemingen die bij de komst van volledig zelfstandig rijden waarschijnlijk gestaakt moeten worden?
  • Hoe gaat de Overheid om met de financiële gevolgen voor de Overheid?
  • Welke opleidingen moeten worden gepromoot en waar moet het mes in?

Welke politieke keuzes er gemaakt moeten worden laat ik in het midden. Ik leef wel in de overtuiging dat het de plicht is van de politiek verantwoorde keuzes te maken. Investeringen en contracten worden vaak voor een lange tijd aangegaan. Het duurzaam omgaan met de middelen die ons ter beschikking zijn gesteld is voor mij logisch. Opdat de schepping er wel bij mag varen.

Met vriendelijke groet,

Kees Tadema

 

Over de Auteur

Mark Boekraad

Mark Boekraad

Mijn naam is Mark en als autofanaat ben ik zeer geinteresseerd in de revolutie van de zelfrijdende auto. De zelfrijdende auto zal langzaam ingeburgerd gaan worden, maar dat zal zeker nog jaren duren. Ik lees nu al veel over dit onderwerp op binnen- en buitenlandse media. En zal dat de komende jaren blijven doen. Als je nog tips hebt of links naar interessante sites, dan hoor ik dat graag! Want samen kunnen we iedereen laten genieten van de opkomst van de zelfrijdende auto.

WIL JE NET ALS DUIZENDEN ANDEREN OOK NIETS MISSEN?

Wil je ook niets missen van alle ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto's? No worries, we mailen je alleen als er echt interessant nieuws is. En uitschrijven is in 1 klik gedaan.
Naam
Emailadres
Secure and Spam free...